Project Description

Under 2007 – 2014 har vi varit med och vitaliserat den från början olönsamma stationsverksamheten. Vi har utvecklat affärsmodell, koncept, tränat medarbetarna och stöttat ledningen i detta omfattande och mycket framgångsrika förändringsarbete. Preem’s stationskoncept har blivit ett de ledande och mest lönsamma i branschen.