[spb_row element_name=”Row” wrap_type=”content-width” row_bg_type=”color” row_bg_color=”#ffffff” bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ row_padding_vertical=”0″ row_margin_vertical=”0″ remove_element_spacing=”no” vertical_center=”true” row_expanding=”no” row_animation=”none” row_animation_delay=”0″ row_id=”hem” row_name=”HEM” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_slider layerslider_shortcode=”2″ fullwidth=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_row]
[spb_row element_name=”Row” wrap_type=”content-width” row_bg_type=”color” row_bg_color=”#444d58″ color_row_height=”content-height” bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” row_top_style=”none” row_bottom_style=”none” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ row_padding_vertical=”0″ row_padding_horizontal=”0″ row_margin_vertical=”0″ remove_element_spacing=”no” vertical_center=”true” inner_column_height=”col-natural” row_expanding=”no” row_animation=”none” row_animation_delay=”0″ row_id=”blogg” row_name=”OM OSS” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/6″ el_position=”first”][/spb_text_block] [spb_column width=”2/3″] [spb_blank_spacer height=”100px” responsive_vis=”hidden-xs” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

BLOGG

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

KOMMER INOM KORT

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”200px” responsive_vis=”hidden-xs” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_column] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/6″ el_position=”last”][/spb_text_block] [/spb_row]
[spb_row element_name=”Row” wrap_type=”content-width” row_bg_type=”color” row_bg_color=”#eff3f8″ bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ row_padding_vertical=”0″ row_margin_vertical=”0″ remove_element_spacing=”no” vertical_center=”true” row_expanding=”no” row_animation=”none” row_animation_delay=”0″ row_id=”omoss” row_name=”OM OSS” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/6″ el_position=”first”][/spb_text_block] [spb_column width=”2/3″] [spb_blank_spacer height=”100px” responsive_vis=”hidden-xs” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

OM OSS

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Vi brinner för autenticitet och hållbarhet. Vi vill få saker att hända och se faktiska resultat. För att nå dit behövs en kultur med en hög grad av inte bara upplevd, utan också faktisk pålitlighet. Att lova en sak och leverera en annan, har tack och lov blivit allt svårare i takt med den ökade transparens som digitaliseringen skapar. Exemplen på svikna “löften” är många, där Volkswagen är det senaste i raden men helt säkert inte det sista. För att bidra till ett sundare och bättre näringsliv där pålitlighet är en framgångsfaktor, har vi utvecklat ett koncept för att säkerställa att vi levererar på dom förväntningar vi skapar, både internt och externt. Vi kallar det Corporate Reliability.

Vi jobbar i nära partnerskap med några få utvalda likasinnade partners. Framför allt med Neil Croft och Mark Thompson i UK som tillsammans driver Holos.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Vår affärsplattform

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Vår mission är att bidra till att utveckla autentiska, pålitliga, framgångsrika människor och företag.

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”100px” responsive_vis=”hidden-xs” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_column] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/6″ el_position=”last”][/spb_text_block] [/spb_row]
[spb_row element_name=”Row” wrap_type=”content-width” row_bg_type=”color” row_bg_color=”#ffffff” bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ row_padding_vertical=”0″ row_margin_vertical=”0″ remove_element_spacing=”no” vertical_center=”true” row_expanding=”no” row_animation=”none” row_animation_delay=”0″ row_id=”vadvigor” row_name=”VAD VI GÖR” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/6″ el_position=”first”][/spb_text_block] [spb_column width=”2/3″] [spb_blank_spacer height=”60px” responsive_vis=”hidden-xs” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

VAD VI GÖR

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Vi är ett förändrings- och utvecklingskonsultbolag baserat på samarbete med professionella konsulter i hela världen. Vi tar alltid in de bästa och mest lämpliga resurserna för respektive uppdrag. Vi jobbar som konsulter och rådgivare med Corporate Reliability som ryggrad och ramverk för allt vi gör. Uppdragen kan vara alltifrån ett övergripande arbete med att etablera Corporate Reliability som arbetssätt, till enskilda utvecklingsuppdrag för begränsade områden. 

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Corporate Reliability

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Många företag i dagens näringsliv behöver utveckla och säkra sin pålitlighet, påtagligt. Vi har skapat en koncept för detta som vi kallar “Corporate Reliability”. Detta ur många perspektiv och relationer mellan flera olika intressenter. Det kan vara mellan ägare och företagsledning. Det kan vara mellan medarbetare och ledare. Det kan vara mellan säljare och köpare. Listan kan göras lång av svikna löften och förtroenden. Volkswagens manipulation med med utsläppsnivåer är kanske det mest aktuella och den största bomb som briserat i nutid. Detta är inte bara är ett brutet löfte, utan en ren lagöverträdelse som kommer få oöversiktliga konsekvenser. Men vi är övertygade om att det kommer se annorlunda ut framöver.

Vår uppfattning är att ett löfte bygger upp de förväntningar som vi medvetet eller omedvetet skapat på den produkt eller tjänst vi köpt. Förväntningar är komplexa. Dom skapas utifrån varumärke, kundlöfte, marknadsföring, erbjudanden, andras erfarenheter och egna erfarenheter. När vi jobbar med Corporate Reliability är förväntningar den ena variabeln man måste ha full insikt i. Hur uppfattas vår all kommunikation av våra kunder? Den andra variabeln är leveransen eller resultat av den produkt eller tjänst man köpt. Inte bara på det känslomässiga planet, utan framför allt på det faktiska planet. Ett exempel: Om man t.ex. äger en Volvo XC60 som förväntas ha en bränsleförbrukning om 0,65 liter/mil. Så bör Volvo göra mer än att fråga om man är nöjd med bränsleförbrukningen. Dom bör inte bara upplysa om vad man skall förvänta sig, utan också göra faktiska undersökningar för att få objektiva fakta. Vilket idag är tokenkelt med våra uppkopplade bilar.

I många av dagens företag lever marknadsavdelningen sitt liv och strävar efter sina mål. Varumärkeskännedom, NKI/NPS osv.. “Leveransavdelningen” lever sitt liv och strävar efter sina mål. Kostnader, täckningsbidrag, kvalitet. Det är inte helt sällan som dom här två inte är samordnade. Man förväntningar och ger löften på det man skulle vilja kunna leverera, istället för det man idag kan leverera. Detta är inte hållbart.

Tillsammans med våra partners Holos i London har vi skapat begreppet “Corporate Reliability” och utvecklat en metodik för att identifiera förväntningar och utveckla och säkerställa prestationsförmåga. Missionen med #corporatereliability är att göra pålitlighet till autentisk framgångsfaktor för våra uppdragsgivare.

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Förändring, kultur och ledarskap

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Vi lever i en värld av ständiga förändringar, vilket egentligen inte är något nytt, skillnaden nu mot förr är att det går oerhört mycket fortare. Förutsättningarna att hantera förändringarna handlar om hur väl rustade vi är att göra det. Företagskulturen är den absolut viktigaste ingrediensen i sammanhanget. Har man inte en företagskultur skapar förutsättningar för verksamheten att nå sin vision, fullfölja sin mission eller verka utifrån dom värderingar man skapat – har man oerhört svårt att lyckas. I många företagskulturer försöker man monitorera och utveckla prestationsförmågan genom sina ledare, vilket är ett ineffektivt sätt att utveckla och leda verksamheter. Ledarnas uppgift bör istället vara att utveckla företagskulturen och genom företagskulturen skapa bästa möjliga prestationer.

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Våra huvuderbjudanden:

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

NMI och NKI “2.0” Reliability Check – vi gör en objektiv analys på er förmåga att leverera på era viktigaste löften. Vi hjälper er att göra pålitlighet till en autentisk framgångsfaktor i relation till kunder, medarbetare, samhället och era ägare.

From “What” to “Why” – vi vitaliserar er affärsidé och affärsmodell samt hjälper er i genomförande av transformationsarbetet. Vi hjälper er att sluta sälja borrmaskiner och börja sälja hål.

Sustained Success – vi framtidssäkrar verksamhet genom att utveckla och säkerställa att organisationen har förmåga att vara pålitlig, verka utifrån sitt “Why” och vara adaptiv utifrån ständiga förändringar.

Commercial coaching – vi hjälper säljorganisationen att utveckla säljstrategier och erbjudande, samt förmågan att verka utifrån dem.

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”60px” responsive_vis=”hidden-xs” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Interim och styrelseuppdrag

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Vi tar interimsuppdrag i roller som VD, försäljning-, marknad- eller affärsutvecklingschef. Vi kan hjälpa till att rekrytera styrelsemedlemmar och flera av våra konsulter har och kan ta fler styrelseuppdrag i små och mellanstora företag.

[/spb_text_block] [/spb_column] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/6″ el_position=”last”][/spb_text_block] [/spb_row]
[spb_row element_name=”Row” wrap_type=”content-width” row_bg_type=”color” row_bg_color=”#eff3f8″ bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ row_padding_vertical=”0″ row_margin_vertical=”0″ remove_element_spacing=”no” vertical_center=”true” row_expanding=”no” row_animation=”none” row_animation_delay=”0″ row_id=”vadvigjort” row_name=”VAD VI GJORT” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/6″ el_position=”first”][/spb_text_block] [spb_column width=”2/3″] [spb_blank_spacer height=”60px” responsive_vis=”hidden-xs” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

VAD VI GJORT

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Några exempel på uppdrag som vi genomfört:

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

dialect
Under 2000-2004 samlade vi kedjan med då 110 butiker och olika företagsnamn, under ett namn, Dialect. Vi utvecklade och implementerade en enhetlig varumärkesplattform, profil och butikskoncept. Vi var också drivande i förändringsarbetet att utveckla Dialect till en renodlad B2B telekomkedja.[/one_half_last] [/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”2″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

nokia
Under 2004 – 2006 med och utvecklade och implementerade affärsområdet Nokia Enterprise Solutions (NES) i EMEA. Hela telecombranschen hanterade företagskunder på samma sätt som konsumenter, vilket inte var hållbart för företagen då kostnaderna för mobilitet sköt i höjden. NES var ett branschledande globalt initiativ som sedan blev en viktig orsak till att Microsoft förvärvade Nokias hand-set verksamhet.[/one_half_last] [/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

preem
Under 2007 – 2014 har vi varit med och vitaliserat den från början olönsamma stationsverksamheten. Vi har utvecklat affärsmodell, koncept, tränat medarbetarna och stöttat ledningen i detta omfattande och mycket framgångsrika förändringsarbete. Preem’s stationskoncept har blivit ett de ledande och mest lönsamma i branschen.[/one_half_last] [/spb_text_block] [/spb_column] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/6″ el_position=”last”][/spb_text_block] [/spb_row]
[spb_row element_name=”Row” wrap_type=”content-width” row_bg_type=”color” row_bg_color=”#ffffff” bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ row_padding_vertical=”0″ row_margin_vertical=”0″ remove_element_spacing=”no” vertical_center=”true” row_expanding=”no” row_animation=”none” row_animation_delay=”0″ row_id=”kontakt” row_name=”KONTAKT” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/6″ el_position=”first”][/spb_text_block] [spb_column width=”2/3″] [spb_blank_spacer height=”60px” responsive_vis=”hidden-xs” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

KONTAKT

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

SB

[/fusion_builder_row_inner]
Stefan Bohlin

VD och grundare

Timetoperformance AB
stefan@timetoperformance.com
+46 733 335545

LI

facebook

[/one_half_last] [/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”350px” responsive_vis=”hidden-xs” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_column] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/6″ el_position=”last”][/spb_text_block] [/spb_row]
[spb_column width=”1/2″ el_position=”first”] [/spb_column]
[spb_column width=”1/4″] [/spb_column]
[spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/6″ el_position=”last”][/spb_text_block]
[spb_column width=”1/2″ el_position=”first last”] [/spb_column]